Jaarverslag 2022             

 

Het was een bijzonder jaar vanwege de voorbereidingen op de noodzakelijke verhuizing. Dankzij een geweldige sponsor mochten we een groot gedeelte van een nieuw casco pand (Vulcanus 35) inrichten voor onze activiteiten en konden we in de maand november al de eerste uitgifte realiseren. Deze verhuizing en inrichting werden mogelijk gemaakt door een extra subsidie van de gemeente en een bijdrage van het coöperatiefonds van de Rabobank naast die van andere sponsoren en inzet van veel vrijwilligers.   

Het aantal aangemelde huishoudens dat voor een pakket in aanmerking kwam nam dit jaar enorm toe vanwege de energiecrisis en de hoge inflatie van ongeveer 190 naar ongeveer 250. Het aantal screeners kon gelukkig na een sollicitatieprocedure uitgebreid worden tot 15. 

 

Vrijwilligers 

De Voedselbank functioneerde dankzij een groot aantal (ongeveer 80) vrijwilligers, waaronder 15 screeners en 6 bestuursleden. Bovendien zijn er in Jubbega 12 en in Akkrum 6 vrijwilligers actief. 

Er waren 8 bestuursvergaderingen (25 januari, 5 april, 31 mei, 5 september, 18 oktober, 14 november en 8 december). Op verzoek van Stichting Voedselbank Nederland werden de statuten aangepast aan de landelijke modelstatuten. 

In het wijkcentrum “de As” kon een gezellige vrijwilligersbijeenkomst gehouden worden.  

 

Uitgifte 

Eens in de veertien dagen kon een pakket worden opgehaald. Er werden in dit jaar weer ruim 5000 voedselpakketten klaargemaakt.  

Hierbij werd een onderscheid gemaakt in grootte:  

A-pakketten voor  1 of 2 personen,  B/C-pakketten voor  meer personen. 

Verdeling van de groep huishoudens: 

- in de even weken werden de B/C van Heerenveen en de A-, B/C-pakketten van Jubbega uitgegeven 

- in de oneven weken werden de A-pakketten van Heerenveen en de A-, B/C-pakketten van Akkrum uitgegeven . 

Alle pakketten werden in Heerenveen klaargemaakt.  

In Heerenveen is er een extra uitgifte op maandagmiddag en woensdagmiddag vanwege de verse aanvoer vanuit de plaatselijke supermarkten en distributiecentra: 

in de oneven weken op maandag voor de A- en op woensdag voor de B/ C- pakketten 

in de oneven weken op maandag voor de B/C en op woensdag voor de A-pakketten 

 

Voedselaanvoer 

- Vanuit het distributiecentrum Drachten was er eens in de twee weken aanvoer  van houdbare producten en iedere week aanvoer van verse producten. 

- Drie keer per week reden we voor een inzameling langs de plaatselijke supermarkten en bakker Boonstra (De Knipe). In de loop van dit jaar gingen de supermarkten over op een andere verkoop tactiek van de artikelen die tegen de tht-datum liepen. Hierdoor werd deze aanvoer drastisch verminderd. 

- Regelmatig werd er voedsel aangeboden door andere bedrijven, zoals bijvoorbeeld van HaarsmaFoodimpuls   

- Maandelijks werd er door kerken voedsel ingezameld, ook gaven de kerkleden vaak een financiële bijdrage voor de aankoop van voedsel. 

- Zo nu en dan werd er voedsel aangeboden door particulieren (via volkstuinen). 

Dit jaar kregen onze vrijwilligers ook weer de gelegenheid om in de groentetuin van Stichting Sociaal en Vitaal in Nieuwehorne wekelijks verse groente te oogsten. Deze stichting heeft tot doel voor minima gratis biologische voeding beschikbaar te stellen. De samenwerking zal de komende tijd geïntensiveerd worden.  

- Verder zijn we door het Armoedefonds in staat gesteld om MUP te worden zodat we gratis menstruatieproducten kunnen verstrekken.   

- Twee keer werd er een inzamelingsactie gehouden bij een van de supermarkten  

In het begin van het jaar werd landelijk een verminderde aanvoer geconstateerd terwijl het aantal steunaanvragen toenam mee door de energiecrisis en de stijgende inflatie. De voedselbanken kregen landelijk en plaatselijk veel publiciteit. Met als gevolg dat er ook in Heerenveen veel geldelijke giften binnen kwamen. Hierdoor kon voor ruim 11000 euro voedsel aangekocht worden, zodat de pakketten behoorlijk gevuld konden worden.  

 

Voedselveiligheid 

Ook dit jaar was er een onverwachte audit resulterend in een handhaving van het groen-certificaat.  

 

Externe contacten 

- Stichting Voedselbank Nederland 

- Regionaal Ondersteunings Punt (ROP) Fryslân (Drachten) 

- Regionaal Distributie Centrum (RDC) (Drachten)  

- Gemeente Heerenveen ( regiegroep armoedebeleid , privacy regelgeving) 

- Caleidoscoop 

- Stichting Vluchtelingenwerk  (aanvraag noodpakketten) 

- SC Heerenveen (samenwerkingsovereenkomst) 

- Stichting Jarige Job (verzorgt verjaardagspakketten voor de schoolgaande jeugd via de voedselbank) 

- Participatieraad (WMO, armoedebeleid) 

- Armoedefonds (verstrekking van schoolspullen-passen) 

- Stichting Sociaal en Vitaal (Nieuwehorne) 

 

Sponsoren  

Dit jaar werden we weer door velen (alfabetisch gerangschikt) gesteund: 

Aldi, Albert Heijn, Ansul, Armoedefonds, AWN Makelaardij,  

Bakker Bart, Bakker Boonstra (De Knipe), Bakker Boonstra (Akkrum), Bakker van der Kloet (Franeker), Bandstra Advies, Betaware, Bibliotheek Mar en Fean, Binnert Overdiep, de Bios Heerenveen, Boels Verhuur bv, BronSnijder woninginrichting, BudgetFood,  

Coöperatiefonds Rabobank, Copieerderij 3XP, CTNET,  

Faber Haarden, Feenstra Schoenmaker, FHWA Engineering, Freerk Wijma, Frisia Astra Faam, 

Gemeente Heerenveen ( huisvesting, energie, afvalverwerking) 

, Geotrack Telematics bv, Groenewegen Notarissen, Haarsma FoodImpuls, Hoekstra Bedrijfshygiëne, Hof van de Koning,  

JHV Beheer bv, fa. de Jong (afvoer), Jumbo(Greiden), Jumbo(Molenplein), Jumbo (Online hub),  

Kaasmakerij Henri Willig, vd Kam Mode, Klaver’s Viswinckel, Kruizinga Service bv, Kuiper Verzekeringen bv,  

Lions Club Heerenveen 2.0, Modderman Fabricage bv, NFP Groep, Oliebollenkraam Gühnen, Orthodontiepraktijk (Boxum), Overname in Bedrijf, Parsec bv, Peter Partyservice bv, Picnic, Pieterpikzonen bv, Poiesz, Portena Logistiek,  

Regent Makelaars, Sally Groente en Fruit,  

SC Heerenveen, SchildersvanStaal, Sharp, Sjoerd van Oord Beheer bv, Slagerij van der Meer, Slagerij Zijlstra, Stichting Sociaal en Vitaal, SV4Reclame, Tandartsenpraktijk Reis, Tenge, Tweetal Topsportcatering,  

Vakgarage van der Veen, Vermaning Horeca, de Walvis, Wijkcentrum de As, Ziekenhuis Tjongerschans, Zwanenburg Projecten. 

 

Verder kregen we grote bijdragen van verscheidene kerkgenootschappen. 

Ook ondervonden we steun van zeer veel particulieren.  

 

Bijzondere acties 

- Gratis toegangskaarten voor NK schaatsen in Thialf door Univé 

- Gratis toegangskaarten voor een wedstrijd van SC Heerenveen en tegelijkertijd voedselinzameling door supporters  

- Verstrekken van Schoolspullenpassen (Armoedefonds) 

- Kerstmarkt van Gemeente Heerenveen  

- Inzameling van DE-punten door Lions club voor pakken koffie 

- Inzameling producten 

+ bij Jumbo Molenplein 

+ bij AH (“niet met een lege maag naar school”) 

- Veel kerstpakketten van verscheidene bedrijven 

- Leuke acties op scholen

 

Verhuizing 

Vanwege de huisvestingskosten, een stijgende huurprijs en energierekening  op de Schans, werden we genoodzaakt een ander onderkomen te zoeken. Van een maatschappelijk betrokken ondernemer (JTP Beheer bv) kregen we een aanbod om een nog nieuw te bouwen pand op de Vulcanus 35 te betrekken. Bij de bouw van dit pand konden duurzame keuzes gemaakt worden: gasloos, voorzien van zonnepanelen, goede klimaatbeheersing. 

De locatie is wel minder centraal gelegen, maar we beschikken nu wel over veel meer ruimte voor opslag en logistiek, en kantoor. 

De verhuiskosten konden grotendeels beperkt worden door de enorme inzet van vrijwilligers en sponsoren ( o.a. SchildersvanStaal, Portena Logistiek). Ook mochten we een extra subsidie van de gemeente ontvangen en €5000 uit het Coöperatiefonds van de Rabobank. 

De verhuizing vond plaats op zaterdag 19 november, zodat de week erna de uitgiftes al vanuit het nieuwe pand konden gebeuren. De officiële opening werd onder enorme belangstelling verricht door wethouder Sybrig Sijtsma op vrijdag 9 december. 

 

ANBI formulier inzien of downloaden.